Over Ons

Wat betekent de Wissel ?

Omdat jongeren vonden dat er in Mill voor hun leeftijdsgroep (buiten sportactiviteiten om) weinig tot niets te doen was, is Stichting de Wissel is in 1983 opgericht door een aantal Millse jongeren. Het Doel van de stichting was de belangen te behartigen van jeugd en jongeren en het bevorderen van mogelijkheden tot sociaal culture vorming, vrijetijdsbesteding en ontmoeting voor deze groep in de gemeente Mill. In 1986 vond de officiële opening plaats van de Wissel.
Nu is jongerencentrum de Wissel een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de jeugd. Dit probeert De Wissel op allerlei manieren te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van concerten, dance-feesten, filmavonden, cursussen en workshops en inloopavonden of allerlei activiteiten waar jongeren aan deel kunnen nemen in hun vrije tijd. In de Wissel hebben kinderen, tieners en jongeren, met of zonder beperking een belangrijke rol. De Wissel is een jongerencentrum waar voor en door jongeren sociaal culturele activiteiten worden georganiseerd in hun vrije tijd. De Wissel heeft zichzelf als doel gesteld om jeugdigen van 4 tot 24 jaar in de gemeente Mill en Sint Hubert de mogelijkheid te bieden tot het beleven en vormgeven van een eigen cultuur en zinvolle vrijetijdsbesteding. De Wissel wil jeugdigen een plek bieden om elkaar te ontmoeten, te recreëren en iets te leren. De Wissel biedt je een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je je thuis voelt, waar je als jongere gehoord wordt, geprikkeld wordt om iets te ondernemen en waar je je ideeën kunt omzetten in daadwerkelijke activiteiten.

Wat is het Doel?

Iedere organisatie heeft een doel. Zonder doel ben je stuurloos en kan het alle kanten opgaan. Het is belangrijk voor de organisatie en de vrijwilligers om te weten wat je doel is. Je weet dan ook, wat je door gezamenlijke inspanning, wilt bereiken.

Doelstelling van de Wissel

Kinderen en jongeren doen mee door het organiseren van activiteiten of er aan deel te nemen in de vrije tijd.
De activiteiten zijn gericht op ontmoeting, ontspanning en nieuwe dingen leren.

Dit betekent dat jongeren samen hun ideeën en wensen omzetten in activiteiten en daarmee ook verantwoordelijk zijn. Dit kan zijn een muziekfestival, een schoolfeest, een themafeest, een cursus of een open avond. Hiervan kunnen jongeren veel leren, maar gewoon plezier hebben met elkaar is hierin ook belangrijk.

stockvault-pair-of-blue-and-white-sneakers133607

Trek de stoute schoenen aan!

Stage en Maatschappelijke stage

De Wissel is een leerplaats voor jongeren dus ook voor jongeren die vanuit school een stage mogen vervullen.

Werkgroepen

Sinds 2009 werken we in de Wissel in werkgroepen.

Het is de werkplek waar jij, vrijwilliger van ons centrum, de meeste affiniteit mee hebt. Sta je graag achter een bar, entree, muntenkassa, etc, en het leuk vindt op die manier met jongeren om te gaan en van betekenis te zijn voor een activiteit, of open avond/middag, dan kun je deelnemer worden van de werkgroep Barbeheer.
Ben je een beetje technisch, of heb je interesse in geluid en licht techniek en vindt je het geweldig om hand en spandiensten te verrichten tijdens een live concert, een theatervoorstelling of het onderhoud van onze licht en geluid installaties te verzorgen, dan ben je welkom bij de werkgroep Techniek.
Organiseer en help je graag bij de uitvoering, in samenwerking met anderen, van een activiteit? Bijvoorbeeld Festival, dan ben je op je plaats bij de werkgroep Freerail Of organiseer je liever  live concerten, en workshops neem dan plaats in de werkgroep concerten en workshops.
Ook voor de jongeren in de dop, de kinderen in de basisschoolleeftijd wordt maandelijks iets georganiseerd. Dit is de werkgroep Teenz.
Heb je juist affiniteit met hedendaagse muziek dan is de werkgroep DJ café misschien iets voor jou. Heb je juist iets met jongeren met een verstandelijke beperking dan is de werkgroep Yahoe die maandelijks een leuke activiteit organiseert de juiste plaats voor jou.

Om het grote geheel te overzien is een bestuur en het overleg van de werkgroep coördinatoren onontbeerlijk. Ook daar kun je als vrijwilliger van betekenis zijn. Er is een vertegenwoordiging van de vrijwilligers afgevaardigd in het bestuur. De werkgroep het Bestuur is o.a. gesprekspartner met onze gemeente en uitvoerder van de doelstelling van ons jongerencentrum.

Voor informatie over onze werkgroepen en organisatie van het centrum kun je mailen naar: voorzitter@jcdewissel.nl

Hoe zit zo´n werkgroep in elkaar?

Een werkgroep heeft leden en een coördinator. De coördinator zorgt ervoor dat er regelmatig vergaderingen gepland worden waarin o.a. de werkzaamheden en activiteiten besproken worden en waarin iedereen op de hoogte gehouden wordt. Van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt welke je krijgt toegestuurd of uitgereikt. De coördinatoren overleggen met de beroepskracht een aantal keren per jaar om het een en ander te verbeteren en wat het werken in De Wissel prettig houdt. Ook geven zij het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Wat verderop lees je wat en wie de beroepskrachten zijn.

Het bestuur

Dit is ook een werkgroep op vrijwillige basis. Ze  vertegenwoordigen De Wissel in onderhandeling met o.a. de gemeente en zorgen ervoor dat alles goed verloopt zoals het beheer van de financiën etc. In het bestuur zitten minstens 2 afgevaardigden vanuit de vrijwilligers. Het bestuur vergaderd maandelijks en bespreekt alle gangbare zaken die voorkomen in De Wissel. Je bent altijd welkom om eens een bestuursvergadering bij te wonen.